Konkurransetilpasning til aldergrensene i NIFs barneidrettsbestemmelser

83

Tekst: Svenn-Erik Nordby

Etter 2 år med disse reglene har Norges Bordtennisforbund søkt NIF om at denne tilpasningen kan videreføres. Svaret fra NIF, som var positivt, lyder slik:

«NIF godkjenner reglene for 2 år for perioden 23.09.2019-22.09.2021. I denne perioden forventer NIF at NBTF arbeider aktivt for å øke de lokale konkurransemulighetene der det er realistisk, samt evaluerer reglenes effekt for å se til at de fungerer etter hensikten før denne to-års perioden er slutt.»

NBTF implementerte de nye sanksjonsbestemmelsene i 2017 og NIF uttaler dette i sitt svar til NBTF da:

«NIF mener NBTF sitt forslag til utdypende regler om barneidrett er i tråd med intensjonen i bestemmelsene. Reglene skal bidra til å bedre realisere formålet i bestemmelsene, slik at man har reelle konkurransemuligheter innenfor fornuftige tidsmessige og økonomiske rammer.»

Vi oppfordrer nå klubbledere, trenere, foreldre og spillere til å følge disse nye retningslinjene og ikke minst intensjonene som ligger til grunn.

Disse retningslinjene har nå gyldighet frem til 22.09.2021

Les retningslinjene her:
2016 Barneidrettsbestemmelser godkjenning regelverk Bordtennis