Klubbutviklingsseminar på OLT/Ullevål 9-10. Januar 2016

38

Skrevet av Thorsten Hævdholm

I helgen var ca. 30 repræsentanter fordelt fra 15 klubber samlet på Toppidrettssenteret og Ullevål til det afsluttende seminar i Klubbutviklingsprojektet for klubberne i Kategori 1+2.

Seminaret var bygget op med stor vægt på erfaringsudveksling og vidensdeling klubberne imellem indenfor definerede relevante temaer. Det blev en vældig god og positiv helg hvor deltagerne viste stort engagement og lyst til at bidrage til diskussioner og løsninger der kan hjælpe alle klubber i norsk bordtennis.

I den nedenstående tekst opsummeres seminarets indhold og resultateterne af det gruppearbejde deltagerne udførte undervejs. Vi ønsker at alle klubber i Norge kan lære af de erfaringer som disse 15 klubber og deres ledere/trænere mener har været de vigtigste for deres klubber indenfor temaerne.

Desuden er der diverse vedhæftede dokumenter som dels beskriver seminaret, men også de øvrige 4 moduler og deres indhold.

Venlig hilsen

Thorsten Hævdholm.

————————————————————————

Kære alle,

Mange tak for en god helg, som jeg håber har givet Jer inspiration og ideer til det videre arbejde i Jeres klub!

Jeg vil herunder opsummere indholdet i seminaret, med fokus på de vigtigste input der kom frem via gruppearbejdet – og hvis jeg skulle have glemt noget vil jeg sætte stor pris på Jeres tilbagemelding!

Desuden finder I vedhæftet præsentationerne fra Modul 1-4, samt invitationen til Modul 5 hvor indholdet af temaerne er kort beskrevet. Svenn-Eriks Og Eirik Ansnes præsentationer fra seminaret er også vedhæftet, og desuden et par andre dokumenter jeg mener kan være nyttige for Jer at have.

Svenn-Erik startede med en præsentation af NIF´s og Særforbundsalliancen nye projekt indenfor Klubbutvikling, som skal fungere som et webværktøj med tilhørende opfølgning og vejledning.

NBTF skal indstille 1-2 klubber som ønsker at deltage i dette som pilotklubber – og vi vil vældig gerne have at interesserede klubber tager kontakt til Svenn-Erik Nordby!

Herefter gennemgik Thorsten modulerne 1-4 i forhold til indhold, og fik kommentarer i plenum, hvor der var specielt stor interesse og feedback i forhold til emnet omkring motoriske færdigheder.

Tema 1 Rekruttering med følgende arbejdstitel: 

Vi oplever at flere klubber har lykkes vældig bra med rekruttering af nye spillere, og de erfaringer til at lykkes med dette ønsker vi at alle klubber skal have fordel af så det kan gentages i alle klubber.

Fra gruppearbejdet kom der følgende prioriterede input som de vigtigste i de 5 grupper:

1) Udnytte udeborde + instruktion SFO-lærere/ledere + show

Skoleturneringer – samarbejde med skolerne

Rekrutteringspakke (racket, futteral, bolde, trøje)

2) Sørg for at have en rekrutteringsplan med ansvarlige – jobb!

Udeborde

Vervekampagne

3) Hall afgørende succesfaktor – faciliteter

Samarbejde på tværs af idretter – prøve flere forskellige

Propaganda-arbejde fra mamma med fokus på miljøet

4) Skole/SFO i trin 1-3 – opsøgende arbejde + opvisning

Mottaksapparat til børn og forældre – ansvar for inkludering

Medier – omtale i lokale medier

5) Faciliteter – egen hall

Udebordene – oplæg rundt disse

God trænerdækning afgørende for at beholde – brug unge

Tilfældigheder og flaks – resultat af indsats!

Tema 2 Beholde og udvikle nybegyndere når vi har rekrutteret dem:

Men vi vil også fokusere på hvordan vi lykkes med at beholde og udvikle de nybegyndere vi har rekrutteret! Hvordan organiserer, planlægger og gennemfører vi disse nybegyndertræninger så alle bliver set, får en god oplevelse af at udvikle sig og mestre i bordtennis så de får lyst til at fortsætte.

Fra gruppearbejdet kom der følgende prioriterede input fra de 5 grupper:

  1. Klubbens forudsætninger (størrelse) er afgørende for tiltak

Sommerlejr for nybegynderne – Fokuslejr (kort ferie)

Skabe tilhørighet – bygge MILJØ (lek, moro, turer)

Flest muligt træne mere end 1 gang pr uge fortest muligt

2) Forskellige forudsætninger i klubber (hal, størrelse, etc)

Bygge miljø (facilitet, trænertæthed, relationer)

Mestringsfølelse

Oplevelser – ture/stævner, sommerlejr (kort ferie)

Bordtennisens anseelse er en udfordring for at beholde

3) Turneringsoplæg – udvikle tilbuddet og tilpasse (klub, NBTF)

Trænertæthed (ansætte) – udvikling og mestring af spillerne

Miljø – beholde ungdom som hjælpetrænere, lejre, etc.

4) Organisation af klubben – Styre, trænere, voksne, forældre

Udvikle spillerne med struktur på træning – mestring + socialt

Stævnedeltagelse – fokus på oplevelsen med god opfølgning af kompetente voksne

5) Sociale – trivsel for både børn og forældre (inkludering)

Udvikling og mestring – tidlig turneringsstart

Trænertæthed – bedre opfølgning

På Tema 3 blev gruppen opdelt i henholdsvis ledere og trænere med følgende teamer:

Tema 3 Organisation og planlægning af opgaver i Årshjul (LEDERE):

For lederne i klubberne ønsker vi at sætte fokus på organisation og planlægning af opgaverne. Årshjulet er et vigtigt arbejdsredskab i dette arbejde der sikrer et godt overblik, samt kan bruges i forhold til både planlægning, lederrekruttering, vidensdeling – vi ønsker at klubberne deler deres bedste praksis på dette og implementerer det i deres egen klub.

Tema 3 Kompetenceudvikling og implementering af denne (TRÆNERE):

Det sidste tema vi ønsker at jobbe med er den kontinuerlige udvikling af det sportslige oplæg i klubben, med fokus på udvikling af færdigheder.

Modulerne har haft ganske mye indhold men hvordan sikrer vi at klubberne kontinuerligt arbejder med at implementere dette i træningen og det sportslige oplæg.

Trænergruppen diskuterede og kom med ideer til hvordan både trænerne og det sportslige oplæg i klubberne kunne udvikles videre og der kom blandt andet følgende forslag frem:

– Regionale trænerkurser på helger for unge trænere

– Årligt toptræner-seminar med internationale input samt udvalgt ekspertkompetance

– Mere samarbejde og kommunikation mellem klubberne – besøg fra nærliggende klub med spillere og træner

– Regionerne kan tage et større og bedre ansvar

– Mere erfarings og vidensdeling klubberne imellem

– Flere klubber der satser på træneransættelser for at udvikle klubben videre

– Samarbejde mellem klubber for at ansætte træner

– Opsøge ressourcepersoner med bordtennisbaggrund i nærmiljøet der kan bidrage

– Årlig fælles sommersamling med både spiller og trænerudvikling

– TH anbefalede siden www.sportsbasics.com som inspiration til motorisk træning i tillæg

Diverse:

Thorsten informerede desuden om arbejdet med udvikling af Utviklingstrappe for NBTF i samarbejde med Olympiatoppen, som skal finpudses i januar og herefter anvendes i videre træneruddannelse, lederuddannelse, og klubudvikling. Dokumentet vil blive offentliggjort på hjemmesiden samt trykt op i nogle eksemplarer til brug ved forskellige relevante anledninger.

Desuden er der i samarbejde med Olympiatoppen etableret en videoplatform med inspiration til øvelser, kinatræning, matcher, opvarmning og motorisk træning.

Webadressen er www.olympiatoppen.brik.no og log in er bordtennis som både brugernavn og password – denne platform er tænkt som værende under løbende udvikling i fremtiden med nye videoer og øvelser af diverse færdigheder.

Jeg vil anbefale Jer at holde et internt møde i klubben snarest og gå igennem hvilke af erfaringerne og ideerne I vil prioritere at arbejde med at udvikle i Jeres klub – samt at anvende dokumenternes indhold i forhold til inspiration og rammer for det videre arbejde.

Tak for Jeres store engagement under seminaret, og jeg håber at I i fremtiden vil være dygtige til at dele erfaringer og udfordringer med klubberne, lederne og trænerne omkring Jer.

Jeg vil bede Jer alle sende den mail og opsummering videre til de relevante personer i Jeres klub, mange tak!

Lykke til i fremtiden!

Venlig hilsen

Thorsten Hævdholm.