Klubbutviklingsprosjektet 2020 – «Alle skal med»

  496

  Tekst  Svenn-Erik Nordby

  Nå kan vi planlegge for bedre tider

  Styret i Sparebankstiftelsen DNB har som kjent tildelt 2,1 millioner kroner til vårt klubbutviklingsprosjekt «Bordtennis – alle skal med».

  Prosjektet startet opp i 2019 i et begrenset antall fylker, men nå har vi fått tillatelse til å invitere med klubber fra hele landet og vi har fått forlenget prosjektet til 1. desember 2020. La oss derfor, i disse Coronatider se fremover og planlegge for at «alle skal med».

  Søknaden sendes til Ghassan Chaer innen 01. juni 2020. E-mail: ghassan.chaer@bordtennis.no

  Utlysning – Klubbutviklingsprosjektet 2020 Alle skal med

   

  Fristen går ut: 01.06.2020