Klubbtrener kurs på Jevnaker

    119

    10 stykker deltok på lørdagens klubbtrener kurs på Jevnaker.

    Formål med kurset var i gi deltagerne kunnskap om hvordan organisere og tilrettelegge bordtennisaktivitet for barn og ungdom (voksne), samt
    tilegne seg basiskunnskaper om bordtennis.

    Kursleder var Bengt Paulsen.