Klubbstøtte til trening av unge spillere under 15år i Region Vest 2019-2020

189

Alle klubber i regionen kan søke om slik støtte og søknadene behandles fortløpende underveis i sesongen.

Vi håper at klubbene starter opp med tilbud til nye spillere kommende sesong. Vi håper også at unge spillere som har spilt sist også får et godt tilbud i sesongen 2019-2020.

Klubbene får utbetalt 12000 eller 6000 slik:
1)12 spillere under 15 år som deltar i 3 stevner lokalt fra klubben, et stevne utenfor egen kommune tildeles kr.12000.- fra regionen.

2)6 spillere under 15 år som deltar i 3 stevner lokalt fra klubben, et stevne utenfor egen kommune tildeles kr.6000.- fra regionen.

Ta kontakt med Anders Hovden når en ønsker utbetalinger eller har spørsmål til dette tiltaket for å få frem flere unge spillere ved bordtennisbordene i region vest.

Ekstra tilskudd til klubbene i Rogaland
Styret har dessuten bestemt at klubbene i Rogaland kan sende søknad om økonomisk støtte til ungdoms arbeid til regionen ved leder Anders Hovden. Her har styret satt av kr.12000.-.

Anders Hovden: anders.hovden@idrettsforbundet.no