Karl Erik Rasmussen ny Trener 2

    328

    Karl Erik har gjennomført NBTFs trener 2 kurs. Kurset var på 75 timer + 75 timer praksis. Herunder NIFs e-lærings kurs, nasjonal og internasjonal praksis, deltagelse på trener seminarer, trenertreff, innlevering av oppgave og rapporter fra tiltak han har deltatt på.

    Karl Erik har deltatt på 5 internasjonale turneringer som lagleder, samt på flere samlinger som trener, som en del av praksisen.

    NBTF gratulerer!