Karl Erik og Zsolt ledet regionssamling

106

I høstferien inviterte Region Midt og Trondheim BTK til regionssamling i Lade Sportsarena. Det var tilstede deltakere fra 4 av regionens klubber. Det ble arrangert hele 6 treninger fordelt på 4 dager. Karl Erik Rasmussen og Zsolt Berecki var hovedtrenere. De hadde også god hjelp av Roar Frøseth og Sophie Brown-Hanssen.