Karl Arne Lia er tildelt NBTF Minneracket

219

Karl Arne Lia har vært en ildsjel i Notodden BTK siden oppstarten og har vært leder i store deler av tiden. Han var sentral i etableringen av egen hall og har lagt ned utallige timer på dugnad. Han kjennetegnes for en enorm stå på vilje og godt humør, og er opptatt av rettferdighet og samhold: alle skal trives!

Gratulerer

Erik Lindholm                   Christian Ibenfeldt
President NBTF                 Vise President NBTF