Kandidater til Årets Veteran 2017

391
Kari Gjengedal, Lynild BTK og Bjørn Kopperud, Drammen BTK kåret til «Årets veteran» under NM for veteraner i Trondheim.

Tekst: Anne Haug
Foto: Ghassan Chaer

Det er tid for å sende inn kandidater til Årets Veteran 2017.

Vi har mulighet til å gi ut pris til både kvinne- og mannspris dersom vi finner en verdig kandidat for begge kategorier.

Det er Veterankomiteen som bestemmer, men vi er avhengig av gode forslag fra dere. Så har dere en god kandidat – send oss forslag med en begrunnelse relatert til kriteriene.

Kriteriene vi følger:
– stort engasjement for veteranbordtennisen i Norge
– engasjement for veteranbordtennis lokalt, herunder å øke antall aktive veteraner i egen klubb
– engasjement for veteranbordtennis innenfor et enkelt område, for eksempel primus motor for felles arrangement/turer
– eventuelt prestasjoner og/eller kombinert med engasjement for veteranbordtennis
– generelt opptatt av trening av unge spillere i klubbsammenheng og dugnadsarbeid i klubbsammenheng, (dvs ikke bare veteranarbeid, men dette er et kriterium som ikke er mest vektlagt)

Vi ønsker å tildele denne prisen til personer som fortjener prisen for sin innsats særlig vektlagt det siste året (2017).

Kandidatforslag sendes til Anne.Haug@oed.dep.no innen 1. mars 2018.

Fristen går ut: 01.03.2018