Jaroslaw Lowicki ansatt som ny Sportssjef på NTG

  116

  Vi er glade for å meddele at Jaroslaw Lowicki er ansatt som ny Sportssjef på NTG. Det er flere grunner til at nettopp Jaroslaw er valgt inn i denne rollen.

  1. Har har en høy idrettsfaglig utdannelse.
  2. Han har en bred internasjonal erfaring som trener på høyt nivå.
  3. Han har vært og er fortsatt en spiller på et høyt nivå.
  4. Han har gode samarbeidsegenskaper og virker samlende.
  5. Han er flink til å motivere utøvere.
  6. Han er ydmyk og er villig til å lytte og lære.
  7. Han er «tett på spillere» og viser stor interesse og engasjement for deres utvikling.
  8. Han får gode tilbakemeldinger fra både rollen som landslagstrener og klubbtrener.
  9. Han har et langsiktig perspektiv på å utvikle norske bordtennisspillere.
  10. Han er sterkt indre motivert for jobben.

  Det er NTG selv ved Sports sjef Sindre Bergan som har tatt den endelig avgjørelsen med støtte av NBTF’s toppidrettskomitee.
  Jaroslaw vil fortsette som Coach for dame og damer junior i samarbeid med ny landslagstrener (denne stillingen vil om alt går etter planen bli offentliggjort i neste uke).

  Vi ønsker Jaroslaw Lowicki lykke til med nye utfordringer.

  Olav Haraldseid.