IU-DOMMERSEMINAR UNDER SENIOR-NM

212
IU-DOMMERSEMINAR UNDER SENIOR-NM

Tekst: Øivind Eriksen
Foto: Ghassan Chaer

NBTF arrangerte IU-dommerseminar under senior-NM i Lørenskoghallen.

Totalt 11 internasjonale dommere, deltok på seminaret. I tillegg dømte dommerne en rekke kamper under mesterskapet. Dette bidrar utvilsomt til å løfte kvaliteten på mesterskapet.

I semifinaler og finaler i alle offisielle NM-klassene var det to dommere, en hoveddommer og en hjelpedommer.

Det at dommere møtes til seminarer i forbindelse med mesterskap er også miljøskapende for dommerne våre. Faglige spørsmål og problemstillinger står på agendaen, både på dag- og kveldstid.

Under dette seminaret var dommerevaluering et av hovedtemaene. Torstein Rønningen har tilegnet seg ekstra mye kompetanse om dette viktige området, og han ga gode tilbakemeldinger, både i plenum og i individuelle samtaler.

Seminaret ble ledet av overdommer og assisterende overdommer, henholdsvis Marianne Troppen Hornnes og Karl Børre Reite.