INVITASJON TIL TRENINGSSAMLING FOR PARA-UTØVERE OG TRENERE  SKIEN 02.- 03. JUNI 2018

212

Tekst og foto: Ghassan Chaer

Norges Bordtennisforbund har som dere vet gjennom mange år hatt gleden av fantastiske resultater og prestasjoner fra våre funksjonshemmede spillere. Vi forsøker naturligvis å bygge opp en ny generasjon av topputøvere, men det er like viktig å kunne gi et godt aktivitetstilbud til alle som ønsker det. Vi ønsker oss større rekruttering og tiltak regionalt, i alle regioner, men deltakerne er imidlertid ofte spredd over store deler av landet.

Vår ambisjon er å samle alle nye, unge funksjonshemmede spillere, slik at vi gjennom denne samlingen skaper en sosial tilhørighet og entusiasme slik at den daglige treningen hjemme i klubben også får et løft.

De som inviteres til denne samlingen er:

  • Unge spillere (alder 10-17 år) som er rekruttert fra klubber og regioner, og som er relativt nye
  • Parautøvere (alder 18-25)
  • Noen av våre unge Tif-ere, som er vårt rekrutteringslandslag
  • Andre som vil få en egen invitasjon fra forbundet

Samlingen avholdes:

Tid:     Lørdag 02. Juni kl 12.00 – 20.00
Søndag 03. Juni kl 10.00 – 15.00

Sted:   Skien Fritidspark

Reise og opphold:
Deltakere må ordne reise selv, men opphold og mat dekkes av NBTF for alle på Sportellet ved Skien Fritidspark. Dersom du har behov for ledsager vennligst noter dette på svarskjema.

Vi håper å få med bra sparring for dere og ønsker nå å skape en fin treningsgruppe som kan utvikle seg sammen videre.

Trenere på samlingen vil være Pelle Jarlebrand, Martin Røste og andre gode spillere og klubbtrenere.

Vi oppfordrer også de inviterte spillernes klubbtrener å delta på samlingen.

Fint om du gir et svar på om du vil være med på denne samlingen så snart som mulig og innen 20 mai 2018.  

Svar sendes til: ghassan.chaer@bordtennis.no.

Dersom du bare ønsker å delta en av dagene så er det fint om du gir beskjed om dette ved påmeldingen.

INVITASJON TIL TRENINGSSAMLING FOR PARAUTØVERE 02.-03 JUNI 2018

 

 

Fristen går ut: 20.05.2018