Invitasjon til STORsamling for funksjonshemmede på Fornebu 1.- 2. april 2017

93

Skrevet av Svenn-Erik Nordby

Norges Bordtennisforbund har som dere vet gjennom mange år hatt gleden av fantastiske resultater og prestasjoner fra våre funksjonshemmede spillere. Vi forsøker naturlig vis å bygge opp en ny generasjon av topputøvere, men det er like viktig å kunne gi et godt aktivitetstilbud til alle som ønsker det. Vi ønsker oss større rekruttering og tiltak regionalt, i alle regioner, men deltakerne er imidlertid ofte spredd over store deler av landet. Derfor har vi nå planlagt en STORsamling på Fornebu helgen 1. – 2. april 2017.

Vår ambisjon er å samle alle funksjonshemmede spillere, unge og eldre, slik at vi gjennom denne samlingen skaper en sosial tilhørighet og entusiasme slik at den daglige treningen hjemme i klubben også får et løft. De om inviteres til denne samlingen er:

– Unge spillere (alder 10-17 år) som er rekruttert fra klubber og regioner, og som er relativt nye
– Våre to toppspillere Tommy og Aida
– Våre unge Tif-ere, som er vårt rekrutteringslandslag
– Andre som vil få en egen invitasjon fra forbundet

Samlingen avholdes slik:
Tid: Lørdag 1. april kl 11 00 – 20 00
Søndag 2. april kl 0930 – 16 00

Sted: STIGA Nasjonale treningssenter på Fornebu (Forneburingen 300, Snarøya)

Reise og opphold:
For tilreisende med fly så dekker forbundet reise og opphold. Egenandel: kr 400,-.
De som ikke reiser så langt at de trenger fly betaler selv sin reise. Egenandel kr 150,-.
Opphold og mat dekkes av NBTF for alle på Scandic Hotel på Fornebu.

Dersom du har behov for ledsager vennligst noter dette på svarskjema. Ta også direkte kontakt slik at vi kan samarbeide om en dekning av kostnadene ved dette.

Vi håper å få med bra sparring for dere og ønsker nå å skape en fin treningsgruppe som kan utvikle seg sammen videre. Trenere på samlingen vil være landslagstrener Jan Bergersen, Svenn-Erik Nordby og andre gode klubbtrenere.

Fint om du gir et svar på om du vil være med på denne samlingen så snart som mulig og innen 15. februar. Svar sendes til: svenn-erik.nordby@bordtennis.no

Dersom du bare ønsker å delta en av dagene så er det fint om du gir beskjed om dette ved påmeldingen.

Invitasjon STORsamling april 2017

Fristen går ut: 15.02.2017