Invitasjon til Stord Cup 16.september 2017

145

Stord Cup 2017 

Stord Bordtennisklubb har med dette gleda av å be inn til årets Stord Cup.

Stevnet vert avvikla  laurdag 16. september i gamlehallen i Stord Idrettspark.

Me vil også nytta bordtennishallen i nokre yngre klassar om påmelding vert stor.

Stord Cup er norges eldste stevne som fortsatt vert arrangert.

Stord BTK arrangerte det første Stord Cup i 1978 og me har arrangert det kvart år sidan den gong.  Dermed har me jubileum sidan årets Stord Cup er nr 40 i rekka.

Stemnestart kl.11.00

Hallen open for trening 1 time før

Klasseinndeling     

Bolk 1 kl 11.00

Herrer dobbel cup

 

kr 150,- Gutar dobbel cup        kr 120,-

Bolk 2 kl. 12.00

 

                Bolk 3 ca. kl.15.30
Herrar åpen kr 140,- Herrar E                      kr 140,-
Gutar 15 år kr 100,- Gutar 13 år                 kr 100,-
Gutar 11 år kr 100,- Herrar junior              kr 110,-
Herrar C kr 140,- Herrar B                     kr 140,-
Damer åpen kr 140,- Jenter 13 år                 kr 100,-
Jenter 15 år kr 100,- Damer junior              kr 110,-
Herrar F kr 140,- Herrar veteran            kr 140,-
Nybyrjarklasse kr 140,-

 

Ein kan melda seg på i ein klasse i kvar bolk.

 

Ved stor deltaking i nybyrjarklassen, vert spelarane delt inn i ulike aldersgrupper.             4-manns puljer i alle klassar.  NB ! Kun vinnaren vidare frå puljer.  Best av 5 sett i alle klassar.

 

Tapar må døma ein kamp etterpå.

 

I kvar klasse er det inkludert kr 10,- i «stevne 10 aren»  Denne er innført av NBTF,  og pengane går til tiltak i regionen.

Klassar med færre enn 4 deltakarar kan bli strokne.

 

Påmelding innan 7. september til: atle.irgens@sklbb.no

 

Premiering:

 

Gåvepremiar og diverse bordtennisutstyr.

Pokalar i nybyrjarklassane, 11 og 13 år, herrar F og herrar E

 

Turneringa er underlagt NBTF sitt konkurransereglement

NIF sine dopingsbestemmelsar gjeld for alle deltakarar

Alle som er fødd i 2005 eller før må ha betalt lisens til NBTF

 

Ballar: 

 

Yasaka XXX plastballar

Stiga treningsball plast i yngste klassar

 

Bord:

 

Butterfly, Yasaka, Stiga

Styrkeseeding i alle klassar etter gjeldande reglar

 

Startkontingent: 3520.58.95610

 

Det vert kiosk med salg av mat og drikke

 

Eventuelle opplysningar: Atle Irgens 99725051 eller mail: atle.irgens@sklbb.no

 

Me håpar på god deltaking frå dykkar klubb, og ønskjer alle vel møtt til årets Stord Cup.

 

Med sportsleg helsing

 

Stord BTK

 

Atle Irgens (s.)