Invitasjon til samling for funksjonshemmede på Fornebu 10.- 11. november 2018

171

Tekst: Svenn-Erik Nordby

Norges Bordtennisforbund har som dere vet gjennom mange år hatt gleden av fantastiske resultater og prestasjoner fra våre funksjonshemmede spillere. Vi forsøker naturlig vis å bygge opp en ny generasjon av topputøvere, men det er like viktig å kunne gi et godt aktivitetstilbud til alle som ønsker det. Vi ønsker oss større rekruttering og tiltak regionalt, i alle regioner, men deltakerne er imidlertid spredd over store deler av landet. Vår ambisjon og mål er derfor å samle unge funksjonshemmede spillere slik at vi gjennom denne samlingen skaper en sosial tilhørighet og en entusiasme slik at den daglige treningen hjemme i klubben også får et løft. De om inviteres til denne samlingen er:
-Noen av våre unge Tif-ere, som er vårt rekrutteringslandslag
-Unge spillere (alder 11-17 år) som er rekruttert fra klubber og regioner og som er        relativt nye

Denne samlingen vil være en viktig oppstart med tanke på nye samlinger nasjonalt, regionalt og en mulig deltakelse i Malmø Open 8.-10. februar 2019, hvor vi håper på å kunne stille med en bra spillergruppe.

Denne samlingen avholdes slik:
Tid:    Lørdag 10. november kl 11.00 – 20.00
          Søndag 11. november kl 09.30 – 16.00

Sted:   STIGA Nasjonale treningssenter på Fornebu (Forneburingen 300, Snarøya)

Reise og opphold:
For tilreisende med fly så dekker forbundet reise og opphold. Egenandel: kr 400,-.
De som ikke reiser så langt at de trenger fly betaler selv sin reise. Egenandel kr 150,-.
Opphold og mat dekkes av NBTF for alle tilreisende på Scandic Hotel på Fornebu.

Vi håper å få med bra sparring for dere og ønsker nå å skape en fin treningsgruppe som kan utvikle seg sammen videre. Trenere på samlingen vil være landslagstrener Jan Bergersen, Svenn-Erik Nordby og andre gode klubbtrenere.

Fint om du gir et svar på om du vil være med på denne samlingen så snart som mulig og innen 10.oktober. Svar sendes til: svenn-erik.nordby@bordtennis.no. Dersom du bare ønsker delta en av dagene så er det fint om du gir beskjed om dette ved påmeldingen.

Påmeldingsskjema samling funksjonshemmede 2018

Fristen går ut: 10.10.2018