Invitasjon til Region cup 3 / Regionmesterskap 2. og 3. april 2016

28

Vedlagt ligger innbydelse og påmeldingsskjema til Region cup 3 / Regionmesterskap den 2. og 3. april 2016. Påmeldingsfrist 14. mars!

Fristen går ut: 14.03.2016