INVITASJON TIL NORGES BORDTENNISFORBUNDS 51. ORDINÆRE TING

204

Norges Bordtennisforbund ønsker med dette i henhold til NBTFs lov §4-1, å invitere til det 51. ordinære ting.

Tinget avholdes 08. – 09. mai på Thon Hotel Linne i Oslo.

Vi gjør oppmerksom på at tinget kan bli utsatt til høsten på grunn av covid-19 situasjonen. Endelig avgjørelse om kan bli gjennomført i mai, tas i månedsskifte mars/april.

Vi ber derfor om at klubbene/regionene ikke bestiller fly/tog billetter før etter 1. april.

Invitasjon til tinget 2021

Fristen går ut: 01.04.2021