Invitasjon til NBTFs Ting 20.-21. mai 2017

133

Norges Bordtennisforbund ønsker med dette i henhold til NBTFs lov §4-1, å invitere til det 49. ordinære ting.

Tinget avholdes 20.-21. mai på Thon Hotel Bergen Airport i Bergen

Norges Bordtennisforbund har som kjent blitt tildelt ETTU Youth Top 10 i 2018, og da er det jo hyggelig, ett år før, å møtes til Ting i Bergen. Gjennom Tinget håper vi også å kunne sette fokus på også dette arrangementet.

Vedlagt følger invitasjon til å sende inn forslag, påmelding til tinget, fullmaktsskjema. Frist for innsending og påmelding er 02. april

Vedlagt følger samtidig invitasjon til å sende inn forslag til Konkurranse- og Representasjonsreglementet også det med frist 02. april

Invitasjon til tinget 2017

Forslag til endringer i Representasjon- og Konkurransereglement 2017

Fristen går ut: 02.04.2017