Invitasjon til Kobra Østcom Cup 2016

182

Vi ønsker velkommen til vår tradisjonelle Kobra Østcom cup 5. og 6. november. Denne gangen har vi forsøkt oss på et par vrier. Vi har fått ønsker om blandede lagklasser både for yngre og veteraner. De spilles tremannslag med minst én jente. Vi forsøker også på jente/dame-sida med en åpen doubleklasse hvor vi håper at veterandamene og de noe yngre jente-/damespillerne kan møtes i én klasse.

Påmeldingsskjema kommer snart

Tore Eig
Kobra BTK

Vedlegg

Fil Filstørrelse
pdf kobraostcomcupinv16-2 221 KB