Invitasjon til innsending av forslag til endringer i Konkurranse- og Representasjonsreglementet

24

Skrevet av Svenn Erik Nordby

Det er Forbundsstyret som har som oppgave å vedta endringer i NBTFs
konkurransereglement og Representasjonsreglement, ref § 7-1 og § 7-2 i NBTFs lov.

Vedlagt følger informasjon om hvem som kan sende inn forslag og hvordan. Frist for innsending av forslag er 15.april.

Fristen går ut: 15.04.2016