Invitasjon til innsending av forslag til endringer i Konkurranse- og Representasjonsreglementet

340

Det er Forbundsstyret som har som oppgave å vedta endringer i NBTFs Konkurransereglement og Representasjonsreglement, ref § 7-1 og § 7-2 i NBTFs lov.

Forbundsstyret ber alle som har forslagsrett (jfr nevnte lov) om å sende inn forslag på relevante saker til behandling.

Hvert forslag skal settes opp med følgende disposisjon og innhold:

Navn på forslagstiller (klubb, region, etc) Henvisning til §/pkt i regelverket Eksisterende tekst i dagens regel Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt) Begrunnelse for forslaget

Forslag som ikke har en slik disposisjon og oppstilling vil bli sendt i retur til forslagsstiller.

Alle forslag som kan bidra til forenkling, lettere tilgang, og bedre forståelse av regelverket for våre medlemmer mottas med takk.

Videre ber vi om at også saker vedrørende seriespill blir spilt inn nå slik at vi slipper et eventuelt ekstraordinært møte på slike saker før sommeren.

Vennligst send inn, i Word –format, på e-mail til: svenn-erik.nordby@bordtennis.no

Frist for innsending av saker er 15. april 2018 Innkomne saker vil deretter bli sendt ut til høring med høringsfrist 25. april.

Forbundsstyret behandler og vedtar endringer i reglementet på sitt styremøte 4. mai.

Invitasjon – Forslag til endringer i Representasjon- og Konkurransereglement 2018

Fristen går ut: 15.04.2018