Faste sanksjoner

FASTE SANKSJONER

I HENHOLD TIL KONKURRANSEREGLEMENTET, PKT. 1.19

1.5.4.2 Sanksjoner – resultater til NBTFs Online-ranking

Arrangører som unnlater å legge inn resultater til NBTFs OnLineRanking innen den gitte tidsfristen, kan bli bøtelagt med inntil kr 3000,-.

1.7 Spillerlisens

Benyttet lisenspliktig spiller uten lisens, bot ilagt spillerens klubb i tillegg til lisensen

Stiga-ligaen (Eliteserien) kr   3.000,-
Dameserien kr   2.500,-
1.divisjon kr   2.000,-
2.divisjon kr   1.500,-
3.divisjon kr   1.000,-
NM kr   1.000,-
SNC (SNC-klasser) kr      800,-
Øvrige approberte turneringer kr     500,-

 

1.12.2 Disiplin

3.2 Deltakelse

Trukket lag i mellom 1. april og 1. august

Stiga-ligaen (Eliteserien) inntil kr   4.000,-
Dameserien inntil kr   4.000,-
1.divisjon inntil kr   3.000,-
2.divisjon inntil kr   2.000,-
3.divisjon inntil kr   1.000,-

 

Trukket lag etter 1. august

Stiga-ligaen (Eliteserien) inntil kr   10.000,-
Dameserien inntil kr   10.000,-
1.divisjon inntil kr   6.000,-
2.divisjon inntil kr   4.000,-
3.divisjon inntil kr   3.000,-

Laget mister også plasseringen i divisjonen som laget deltar i

3.3/3.4 Representasjon/utenlandske spillere

Bruk av ikke spilleberettiget spiller på laget.

Stiga-ligaen (Eliteserien) kr 1.000,-
Dameserien kr   900,-
1.divisjon kr   800,-
2.- og 3.divisjon kr   500,-

Laget blir (1-3 divisjon) i tillegg ilagt tap 0-10,  i Stiga-ligaen (Eliteserien) ilagt tap 0-6, i Dameserien ilagt tap 0-6

3.9 Gjennomføring av seriekampene

Ikke møtt med fullt lag i en lagkamp. (I 2. og 3. divisjon kan kampen spilles med 3 spillere.)

Stiga-ligaen (Eliteserien) Laget blir i tillegg ilagt tap 0-6 inntil kr 6.000,-
Dameserien Laget blir i tillegg ilagt tap 0-6 inntil kr 4.000,-
1.divisjon Laget blir i tillegg ilagt tap 0-10 inntil kr 3.000,-
2.- og 3.divisjon Laget blir i tillegg ilagt tap 0-10 inntil kr 2.000,-

 

Feil oppstilling av spillerne

Stiga-ligaen (Eliteserien) Laget blir i tillegg ilagt tap 0-3 inntil kr 1.000,-
1.divisjon Laget blir i tillegg ilagt tap 0-10 inntil kr 750,-
2.- og 3.divisjon Laget blir i tillegg ilagt tap 0-10 inntil kr 500,-


”Sanksjoner kan imidlertid ikke ilegges dersom lagene har signert kampprotokollen”

3.9.6 Resultater og rapportering

Manglende eller for sen rapportering                                                               kr     500,-

Tilleggsbestemmelser

Tilleggsbestemmelser for Stiga-ligaen (Eliteserien) og 1. divisjon

Bot ilegges klubben dersom spillere på samme lag ikke stiller i

samme type trøye/shorts                                                                                kr 1.000,-

Tilleggsbestemmelser for NM

Bot kan ilegges klubben dersom spillere tilhørende samme klubb ikke

stiller i samme type trøye/shorts med inntil                                                      kr 1.000,-

For brudd på andre punkter i tilleggsbestemmelsene kan ilegges bot inntil          kr 2.000, –