Innspill til kandidater til Fair play

41
Fair play - komiteen

Tekst: Øivind Eriksen
Foto: Ghassan Chaer

Søndag ettermiddag deles «Fair play-pokalen» ut under NM for yngre. Komiteen som gjør det endelige vedtaket er turneringsleder Espen Erenstsen, teknisk delegert Tore Eig og SCI-styremedlem Øivind Eriksen. Innspill til kandidater, med begrunnelse, gis til en av komitemedlemmene.