Innkalling til årsmøte i Region Sør

113

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BORDTENNIS REGION SØR

Det innkalles herved til årsmøte i Bordtennis Region Sør:

Tid/sted: Torsdag 11.06.2020 kl. 18:00 i Skien fritidspark. 

Adresse: Moflatavegen 38, 3733 Skien

Saker som ønskes behandlet sendes til: gro.laila.bye@vtfk.no  innen 03.06.20

Forslag på kandidater sendes til: karl.arne.lia@vifritid.no innen 03.06.20.

Påmelding til årsmøtet skjer til gro.laila.bye@vtfk.no  innen 08.06.20

Den påmeldte personen skal være klubbens leder og/eller representanter valgt av Årsmøtet i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra Årsmøtet.

Representanter fra idrettslagene/klubbene etter følgende skala:

0-50 medlemmer: 1 representant

51-100 medlemmer: 2 representanter

101- medlemmer: 3 representanter

Klubben må ha betalt sine forpliktelser til Bordtennis Region Sør.

Saker: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede representanter

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Velge dirigent og to representanter til å underskrive årsmøteprotokoll

4. Behandle årsberetningen for 2019

5. Behandle regnskap for 2019

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette kontingent

8. Behandle budsjett for 2020

9. Valg av nytt styre, revisorer og valgkomite

 

Vel møtt til årsmøtet!

Gro Laila Bye
Leder