ÅRSMØTE I BORDTENNIS REGION SØR UTSATT !

84

Det innkalles herved til årsmøte i Bordtennis Region Sør:
Tid/sted: Tirsdag 13.04.2021 kl. 18:00 i Skien fritidspark, eller på Zoom. 
Adresse: Moflatavegen 38, 3733 Skien

Saker som ønskes behandlet sendes til: gro.laila.bye@vtfk.no  innen 01.04.21
Forslag på kandidater sendes til:          karl.arne.lia@vifritid.no innen 06.04.21.
Påmelding til årsmøtet skjer til:           gro.laila.bye@vtfk.no  innen 06.04.21

Den påmeldte personen skal være klubbens leder og/eller representanter valgt av Årsmøtet i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra Årsmøtet.

Representanter fra idrettslagene/klubbene etter følgende skala:

0-50 medlemmer: 1 representant
51-100 medlemmer: 2 representanter
101- medlemmer: 3 representanter

Klubben må ha betalt sine forpliktelser til Bordtennis Region Sør.

Saker: 

  1. Godkjenne de stemmeberettigede representanter
  2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent og to representanter til å underskrive årsmøteprotokoll
  4. Behandle årsberetningen for 2020
  5. Behandle regnskap for 2020
  6. Behandle innkomne forslag og saker
  7. Fastsette kontingent
  8. Behandle budsjett for 2021
  9. Valg av nytt styre, revisorer og valgkomite

Vel møtt til årsmøtet!

Hjuksebø, 10.03 20201

Gro Laila Bye
Leder i Region Sør

Fristen går ut: 06.04.2021