Innbydelse til Regioncup 2 Larkollen 1-2.februar 2020

755

Vedlagt ligger innbydelse til Regioncup 2 Larkollen 1-2.februar 2020, samt påmeldingsskjema.

Fristen går ut: 17.01.2020