Informasjon til alle bordtennisklubber som ikke har gjennomført samordnet rapportering innen fristen

  229

  Norges idrettsforbund (NIF) har ikke registrert rapportering av organisasjonsdata fra ca. 25 bordtennisklubber innen fristen 30. april.

  Idrettsregistrering pr. 06.05.2020

  Idrettslaget pålegges å gjennomføre rapportering gjennom å logge seg på www.klubbadmin.no snarest.  Rapporteringen er en plikt som følger av medlemskapet i NIF jf. NIFs lov § 10-2 (3).

  Innrapportering av medlemsopplysninger må gjennomføres selv om idrettslaget ennå ikke har avholdt årsmøte. Alle idrettslag plikter å avholde årsmøtet så snart det er forsvarlig, og senest innen 31.12.20. Les mer om hvordan dere kan avholde årsmøter her.

  Idrettslag som ikke har avholdt årsmøte skal rapportere følgende:
  • Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.2019
  • Besvare standardspørsmål fra idrettsforbundet og aktuelle særforbund
  • Styret og ledelsen i idrettslaget rapporteres etter at årsmøtet er gjennomført.

  Idrettslag som har avholdt årsmøte skal rapportere følgende:
  • Idrettslagene foretar all rapportering som vanlig.

  Momskompensasjon
  NIF anbefaler alle idrettslag å søke om momskompensasjon. Søknadsfristen er 15. august. For å kunne søke om momskompensasjon må det foreligge et årsmøtegodkjent regnskap. Dette innebærer imidlertid ikke at de idrettslagene som skal søke om momskompensasjon må avholde ordinært årsmøte innen 15. august. Ettersom fristen for å avholde årsmøte er utsatt, kan idrettslaget velge å vente med det ordinære årsmøtet, f.eks. til det er mulig å avholde fysisk, og i stedet å avholde et ekstraordinært årsmøte med godkjenning av regnskap som eneste punkt på agendaen. Et slikt årsmøte kan, som for ordinære årsmøter, avholdes både digitalt og skriftlig.

  Start rapporteringen