Informasjon om «Stevne-tiern»

69

NBTF styre har besluttet en ny avgift gjeldende stevner fra sesongen 2015/16.

Hvilke stevner er dette aktuelt for ?
Dette gjelder alle approberte innenlandstevner.

Hva går pengene til ?
Pengene vil benyttes til regionale breddetiltak. Det er foreløpig ikke besluttet hvilke breddetiltak dette blir.

Hvordan kreves pengene inn ?
Stevnearrangører øker sine priser med kr 10,- pr arrangert klasse i sine stevneinnbydelser.
Stevnearrangører vil senere få nærmere beskjed om hvordan disse pengene deretter skal betales inn til Norges Bordtennisforbund.

Vi går ut med denne informasjonen nå selv om ikke alt rundt ordningen er klart, slik at også de som arrangerer turneringer tidlig på høsten skal få dette riktig i sine innbydelser.