Informasjon om NIFs flyktningfond

    191

    NIF har i flere år hatt NIFs Flyktningfond. Tusenvis av barn, ungdommer og voksne har fått et aktivitetstilbud enten i mottak eller der de bor. Lokale idrettslag bidro med å skape idrettsglede når flyktningstrømmen var stor. I dag er situasjonen en annen, og flyktningestrømmen er den laveste på mange år. Det innebærer at mange mottak nå også er lagt ned.

    UDI har fortsatt midler til «Aktiviteter for barn i asylmottak», men NIF vil nå be de særforbund om å direkte søke om midler til UDI og ikke via NIF.

    Frist for å søke om midler til aktiviteter i mottak er 15. februar, og link og informasjon finner en her. https://www.udi.no/aktuelt/24-millioner-kroner-til-aktiviteter-for-barn-i-asylmottak/