Individuell seriespill i Trøndelag sesongen 2018 / 2019

198

I mange år er det blitt arrangert individuelt seriespill i Møre og Romsdal i Region Midt. Etter minst 20 år starter vi opp igjen individuelt seriespill i Trøndelag også. På 80-tallet kunne det delta oppunder 100 spillere på seriespill i Trøndelag.

Les mer her