Idrettstinget 2019: Berit Kjøll valgt som ny Idrettspresident

247

Tekst  Christian Ibenfeldt
Foto    Geir Owe Fredheim

En rykende fersk president fra NBTF stilte i helgen på sitt første Idrettsting på Lillehammer. Med seg hadde han en langt mer rutinert generalsekretær (faktisk den mest rutinerte av dem alle).

President-kampen hadde jo satt sitt preg på opptakten til helgen , men det var langt fra alt som stod på menyen. En mengde lov-saker (med mer eller mindre interesse for vår daglige aktivitet) , årsberetninger , langtidsplaner (debatt), modernisering , etc.

Av saker som kan få noen konsekvenser for oss i vår idrett, dukket (dessverre) barneidrettssbestemmelsene opp igjen. I vedtaket kan det se ut som at reglene skjerpes nå fra kun å gjelde konkurranse til også å gjelde trening. Vi har nå sjekket dette med NIF og det som er vedtatt er et nytt avsnitt som i praksis er en oppfordring til lagene. I praksis vil altså dette imidlertid ikke ha noen konsekvens for deltakelse for eksempel på treningssamlinger eller sommerleir. Det lå til og med inne forslag om å begrense all aktivitet med reiselengde på over 30-60 minutter. Dette siste ble heldigvis nedstemt.

En annen sak som ble nedstemt, men som skapte mye debatt omhandlet likestilling/kjønnsfordeling. En ønsket å innføre strengere lover også her , og kreve at ingen kjønn skal være overrepresentert med mer enn en person ved valg. Problemstillingen for mange idretter er imidlertid en sterk dominans av ett kjønn. Intensjonen er likevel noe å tenke på da vi per i dag kun har 23% kvinner i toppledelsen i norsk idrett.

En satsing på «unge voksne» ledere fikk også vind i seilene under helgen. NIF’s styre skal nå ha to personer under 26 år til enhver tid.

Det skal også arrangeres ting hvert annet år fra nå av (4 år tidligere). Intensjonen er å få hyppigere møteplasser for idrettsforbundet , idrettskretsen og særforbundene. Dette ble også gjordt for å bedre innholdet på tinget slik det fremstår i dag. Det blir brukt mye tid på lovforslag (ofte bare lovtekniske og språklige endringer) og for lite på konstruktive diskusjoner.

Bredde og mangfold er også noe som går igjen. Hvordan kan vi bli flere? Hvordan kan vi inkludere og tilrettelegge for alle? Uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og fysisk funksjon?

Tinget ble avsluttet med en triller av et valg. Berit Kjøll er vår nye idrettspresident , og ble valgt inn med knappe 2 stemmer (av totalt 164). Intens jobbing helt til det siste , tok henne forbi «forehåndsfavoritt» og valgkomiteens utvalgte, Sven Mollekleiv. Et spennende valg som skal ta oss igjennom en modernisering av norsk idrett.

Hun viste stor idrettsglede når seieren var i boks , og satte straks skapet på plass mht pressen som ble litt nærgående foran talerstolen : «Jeg vil at dere trekker bort fra talerstolen – her er det idretten som setter agendaen» , sa hun først med et smil og med påfølgende jubel fra salen. Når oppfordringen ikke ble fulgt «smalt» det igjen : «Jeg mener det faktisk» – denne gang uten et smil og til enda mer latter og jubel fra salen. Pressen trakk seg tilbake…enn så lenge…