HVORDAN STARTE EN BORDTENNISKLUBB

Som medlemsklubb i Norges Bordtennisforbund (NBTF) vil dere bli en del av den organiserte bordtennisidretten i Norge, og får ta del i de mulighetene og fordelene det fører med seg.

NBTF hjelper deg med å starte en ny bordtennisklubb! Ta kontakt med vårt forbundskontor

DERE VIL BLANT ANNET FÅ:

 • Egen hjemmeside på internett (gratis basispakke «KlubbenOnline»)
 • Løpende informasjon fra NBTF av interesse for klubber og spillere
 • Innbydelse til i lokale og nasjonale turneringer, Norges Cup-turneringer og Norgesmesterskap
 • Mulighet til å arrangere egne stevner og mesterskap
 • Hjelp til å holde forbundets kurs for opplæring i egen klubb
 • Søke voksenopplæringsmidler i forbindelse med kurs
 • Barneidrettsforsikring
 • Innbydelse til forbundets trenerkurs
 • Innbydelse til forbundets dommerkurs
 • Mulighet til å søke støtte til integreringstiltak for funksjonshemmede
 • Delta med tale, forslags- og stemmerett på Forbundstinget
 • Mulighet til offentlig støtte på lik linje med andre klubber tilsluttet særforbund i Norges
 • Idrettsforbund og Olympiske komite (NIF)
 • Spillerlisens med forsikring
 • Klubbstyret
 • NBTF oppfordrer klubbene til å motivere ungdommer til også å sitte i klubbstyrene.

MEDLEMMER

NIF forutsetter at det må være et visst antall personer bak dannelsen av nye lag/klubber for at de skal fungere, og har satt minimumsantallet til 12 medlemmer.

Hva er et medlem? Felles for alle medlemmer er at de må være registrert i et medlemsregister med navn, fødselsdato og adresse og at de må ha betalt en medlemskontingent.

Også ikke-aktive spillere, som bidrar aktivt i miljøet på et eller annet vis (kakebaking, transport og lignende) som rene støttemedlemmer, kan være medlemmer i klubben (men registreres da ikke som «aktive» i idrettsregistreringen).

Det er opp til klubben selv å bestemme kontingentens størrelse (årsmøtet)

BORDTENNISGRUPPE I DET LOKALE IDRETTSLAGET

Å starte en bordtennisgruppe i et eksisterende idrettslag kan være et godt alternativ til egen bordtennisklubb. Det aktuelle idrettslaget må i så fall vedta oppstart av bordtennisgruppe på sitt årsmøte, hvorpå idrettslaget søker om opptak av bordtennisgruppe direkte til Norges Bordtennisforbund eller til Idrettskresten. Forbund/Idrettskrets sørger så for den nødvendige registrering i NIF-systemet. Bordtennisgrupper i fleridrettslag har de samme rettigheter og plikter i forhold til Norges Bordtennisforbund som rene bordtennisklubber.

Vedlegg

Fil Filstørrelse
pdf Hvordan bedre klubbens økonomi 215 KB
X