Hvordan legge opp idrettslagets valgkomitearbeid?

188

Hvordan legge opp idrettslagets valgkomitearbeid?
Hvordan fungerer valgkomitearbeidet i din klubb?
Det er ingen tvil om at det er mange ulike metoder i idrettslagene når det kommer til hvordan kommende styre kommer på plass. For deg som ønsker mer info om dette har NIF, som på mange andre klubboppgaver, laget en mal til hvordan dette bør gjøres.

Sjekk denne nettsiden for hvordan vi anbefaler at valgkomitearbeidet legges opp i idrettslaget ditt!