Husk samordnet rapportering innen 30. april – 40 klubber er ferdig registrert !

  119

  Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.20 til Idrettsforbundet innen 30. april 2021. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering.

  Per idag er dette statusen over aktive medlemmer:
  • 40 klubber er ferdig registrert
  • 80 klubber er ikke registrert
  • 2676 medlemmer er registrert
  • 7 klubber har registrert med under 10 medlemmer.

  Hva skal rapporteres?

  • Medlemstall og aktivitetstall.
  • Totale driftskostnader og totale inntekter (omsetning).
  • Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført).
  • Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført).
  • Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
  • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.
   Start rapportering

  Usikker på hvordan dere skal rapportere?
  Se webinar om samordnet rapportering for idrettslag som ble arrangert av NIF Digital 8. april.
  Se webinaret

  Slik søker dere om momskompensasjon
  Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.
  Vi har laget en enkel videoveiledning til søknad om momskompensasjon.
  Veiledning til søknad

  Idrettens support
  Ta kontakt med NIF Digital Support dersom dere trenger teknisk hjelp. Support treffes på tlf. 21029090 i åpningstiden mandag – torsdag kl. 08.00 – 19.00 og fredag kl. 08.00 – 15.30, eller på e-post support@idrettsforbundet.no.
  Kontakt support

  Fristen går ut: 30.04.2021