HØRING PÅ INNKOMNE FORSLAG TIL ENDRINGER I KONKURRANSEREGLEMENTET

221

Vi takker for alle innspill til endringer i NBTFs Konkurranse- Representasjonsreglement og Tilleggsbestemmelser. Forslagene legges med dette ut til høring, med svarfrist 20. april.

Det er Forbundsstyret som har som oppgave å vedta endringer i NBTFs Konkurransereglement og Representasjonsreglement, og de vedtak om endringer som gjøres vil få gyldighet fra sesongstart 2020/2021.

Svar på høringen sendes til: svenn-erik.nordby@bordtennis.no

HØRING INNKOMNE FORSLAG TIL ENDRINGER I KONKURRANSEREGLEMENTET 2020

 

 

Fristen går ut: 20.04.2020