HØRING PÅ INNKOMNE FORSLAG TIL ENDRINGER I KONKURRANSEREGLEMENTET

201

Norges Bordtennisforbund inviteres til høring på forslag til oppdaterte konkurranseregler.

Vi takker for alle innspill til endringer i NBTFs Konkurranse- Representasjonsreglement og tilleggsbestemmelser.

Det er Forbundsstyret som har som oppgave å vedta endringer i NBTFs Konkurransereglement og Representasjonsreglement, og de vedtak om endringer som gjøres vil få gyldighet fra sesongstart 2021/2022.

Svar på høringen sendes til: bengt.paulsen@bordtennis.no

HØRING INNKOMNE FORSLAG TIL ENDRINGER I KONKURRANSEREGLEMENTET 2021 

 

Fristen går ut: 01.03.2021