Høring på innkomne forslag til endringer i Konkurransereglement

352

Tekst: Svenn-Erik Nordby

Vi takker for alle innspill til endringer i NBTFs Konkurranse- Representasjonsreglement og Tilleggsbestemmelser. Forslagene legges med dette ut til høring, med svarfrist 2. mai. NBTF vil styrebehandle forslagene i sitt møte 4. mai

Vi oppdaget dessverre at ikke alle forslagene fra B-72 var kommet med i det første utkastet av høringen. Dette er nå rettet opp.

Vedlagt følger alle innkomne forslag.

Høring – forslag til endringer i NBTFs konkurransereglement 2018

Fristen går ut: 02.05.2018