Høring på innkomne forslag til endringer i Konkurransereglement, etc.

    49

    Innen fristen har vi mottatt følgende forslag til endringer i NBTFs Konkurranse- Representasjonsreglement og Tilleggsbestemmelser.

    Noen av de innkomne forslagene vil bli løftet til Tinget for diskusjon, mens de fleste vil bli behandlet av styret.

    Forslagene legges med dette ut til høring, med svarfrist 18.april. Styrebehandling vil bli 24. april

    Fristen går ut: 18.04.2017