Høring på innkomne forslag til endringer i Konkurransereglement

328

Vi takker for alle innspill til endringer i NBTFs Konkurranse- Representasjonsreglement og Tilleggsbestemmelser. Forslagene legges med dette ut til høring, med svarfrist 28. april.

Det var kommet inn en mail med fire forslag som dessverre ikke var kommet med i den første versjonen. Disse forslagens ligger som nr 24-28 i denne nye versjonen.

Innkomne forslag til endringer i Representasjon- og Konkurransereglement 2019 

Fristen går ut: 28.04.2019