Høring på forslag til Representasjons- og Konkurransereglement, og Tilleggsbestemmelser

35

Vedlagt følger innkomne forslag som skal behandles av forbundsstyret i deres neste møte den 30.05.16.

Vi ber om innspill til forslagene slik at styret får et bredest mulig grunnlag å fatte sine beslutninger på.

 Høringsfrist: 10. mai

 Svar på høringen sendes til: svenn-erik.nordby@bordtennis.no

 

 

Fristen går ut: 10.05.2016