Høring – forslag til Konkurransereglementet

58

Vedlagt følger et innkommet forslag som vi har mottatt og som nå legges ut til høring. Svarfrist er 18. mai og forslaget vil bli behandlet av forbundsstyret 29. mai.

Svar på høringen sendes til e-mail: svenn-erik.nordby@bordtennis.no

Forslaget er kommet inn fra Veterankomiteen i NBTF og lyder slik:

Opprettelse av en ny klasse «Herrer 65 års single» i NM

FORSLAG 32/32
Fra Veterankomiteen

Forslag fra veterankomiteen i NBTF om endring i NBTF’s konkurransereglement, kapittel 2 turneringer, 2.1.turneringstyper, 2.12 Norgesmesterskap (NM), 2.12.2.4 NM for veteraner. Det har kommet inn ønsker fra flere om at det også opprettes en herrer 65 års klasse pga. at det blir flere spillere som kan delta i denne klassen. Veterankomiteen støtter forslaget fullt ut, siden det er veldig relevant nå som det stadig blir flere spillere i denne klassen:

2.12.2.4 NM for veteraner
Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene herrer veteran 35 single, herrer veteran 40 single, herrer veteran 50 single, herrer veteran 60 single, herrer veteran 65 single, herrer veteran 70 single, herrer veteran 80 single, damer veteran 35 single, damer veteran 40 single, damer veteran 50 single, damer veteran 60 single, damer veteran 70 single, herrer veteran 35 double, herrer veteran 50 double, herrer veteran 60 double, herrer veteran 70 double, damer veteran 35 double, damer veteran 50 double, damer veteran 60 double, damer veteran 70 double, veteran 35 mixed double, veteran 50 mixed double, veteran 60 mixed double, veteran 70 mixed double, herrer veteran lag 35, herrer veteran lag 50, herrer veteran lag 60, herrer veteran lag 70, damer veteran lag 35, damer veteran lag 50, damer veteran lag 60, damer veteran lag 70. Funksjonshemmede: Herrer veteran 35 sittende single, damer veteran sittende single, herrer veteran stående single, damer veteran stående single, herrer veteran 35 åpen single, damer veteran 35 åpen single, herrer veteran stående double (uten aldersbegrensning fra 35). Damer veteran stående double (uten aldersbegrensning fra 35)