«Heavy Spin» – sosial bordtennisaktivitet for ungdom i din klubb

169

Dette er et nytt prosjekt der vi gir klubber støtte til oppstart av ungdomsparti i klubben. Vi har et begrenset budsjett så her gjelder først til mølla-prinsippet.

Heavy Spin 2017

Bakgrunn
NBTF har en vesentlig andel av sine medlemmer under 19 år. Det er også et faktum at vi har et stort gjennomtrekk og frafall for alderen 12-19 år. Når vi ser hvor populært bordtennis er på skoler og i parker blant ungdom, så har vi et stort, ubenyttet potensial som klubbene og organisasjonen i dag gjør lite for. Tilbakemeldinger fra ungdommer er entydige på at de ønsker et tilbud slik vi skisserer i dette prosjektet.

Utfordring
Dagens tilbud (ut over bordtennisskolene) i klubbene er primært rettet mot barn og de som ønsker å delta i konkurranser/seriespill
– Vi har lite tilbud til uorganiserte ungdommer og til de som slutter med konkurransespill
– Vi har ikke tilbud som godt nok imøtekommer ungdommenes behov og ønsker
Prioritering av treningstid og trenerressurser er kan nok være en begrensende faktor, men det er også snakk om vilje til å ville lage et tilbud til dette ungdomsgruppen.

Mål:
Vår ambisjon er at prosjektet skal bidra til rekruttering av minst 200 nye ungdommer inn i klubbene

Forslag til innhold på disse ungdomstreningene i klubben

HeavySpin2017 – Modum

Tilbud om «åpen ungdomskveld»- en gang pr uke/14.dag (klubbens ungdommer bestemmer)
Tre typer tilbud samme kveld – og ungdommene (13 – 19 år) velger selv hva de vil delta på:
o Fri trening
o Trening med veiledning av en klubbtrener
o Ungdoms – ranking i klubben «Heavy Spin»- med «Ping Pong Challenge» (se link)
 Alltid musikk og sosialt

Rekruttering bør skje gjennom ungdomsskolene og sosiale media lokalt. Vi ser på dette som et godt bidrag fra oss inn i Ungdomsløftet i norsk idrett (se link www.ungdomsløftet.no), samtidig som vi ønsker å få flere ungdommer inn som medlemmer og til regelmessig aktivitet i klubbene. Klubben kan for eksempel lage en egen medlemskontingent for denne gruppen (minimum kr 100,- iht NIFs lov).

Tiltaket skal være et aktivitetstilbud på ungdommens premisser
Tiltaket skal bidra til rekruttering til klubbens ordinære aktiviteter, seriespill, med mer
Tiltaket kan bidra til rekruttering til kurs for Unge Ledere, Klubbtrenerekurs eller dommerkurs
Tiltaket kan bidra til rekruttering til lederverv i klubb, region og forbund

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER

Vår klubb _________________ søker med dette om

prosjektmidler på kr 5000,- til Ungdomsprosjektet «Heavy Spin».

Klubben har som ambisjon å rekruttere _____ nye ungdommer (13-19).

Minstekravet for å kunne søke/få støtte er 15 ungdommer i riktig alder, og tiltaket i klubben skal være et eget opplegg og ikke som en del av annen ordinær trening.

Ungdommene vil få tilbud om trening ______ dag

hver uke ___, hver 14. dag ___ (sett kryss)

Stønadsbeløpet vil bli utbetalt når klubben har sendt inn:

Deltakerliste med minst 15 nye navn i riktig alder (13-19 år)
Bilde fra aktiviteten
Informasjon på klubbens hjemmeside/gruppe på facebook
Navn på ansvarlig trener, leder, ungdom
JA, vi har informert oss om NIFs temakveld «Ungdomsidrett» og vurderer å ta dette kurset. Når det skjer vil vi sende informasjon til NBTF.

Linken til kurset, med en Powerpoint presentasjon er: https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/

Kontaktperson for prosjektet i vår klubb er:

Navn: __________________________________

E- mail: ________________________________

Tlf: _______________

Søknaden sendes til: svenn-erik.nordby@bordtennis.no

Vi minner om rankingappen som ligger gratis tilgjengelig på https://bordtennis.no/stream/


 

 

 

Fristen går ut: 30.12.2017