Har ditt klubb levert Samordnet Søknad og Rapportering? Siste frist er i DAG!

197

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund innen 30. april 2019 via www.klubbadmin.no

Kun 60 av 110 bordtennisklubber har rapportert til nå så det er viktig at man får gjort dette så snart som mulig!

Aktivitetstall IR pr.30.04.2019

Samordnet Søknad og Rapportering danner blant annet grunnlaget for hva klubben mottar i LAM-midler og momskompensasjon. Ikke gå glipp av disse midlene – og send inn rapporteringen før 30. april.

Dette er en samordnet søknad og rapportering til Idrettsforbundet. I tillegg til rapportering av medlemstall, har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Fristen for søknad om momskompensasjon på varer og tjenester er 15. august 2019, men idrettsforbundet anbefaler idrettslaget å søke om kompensasjon samtidig med rapporteringen allerede nå.

Dette må idrettslagene gjøre innen 30. april 2019 via www.KlubbAdmin.no

1. Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.18
2. Besvare standardspørsmål fra Idrettsforbundet og aktuelle særforbund
3. Registrere navn og fødselsnummer (11 siffer) på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2019
4. Bekrefte idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene

Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på http://www.klubbadmin.no med brukernavn og passord fra Min idrett

Det er viktig at antall funksjonshemmede (bevegelses-, syn-, hørsel og/eller utviklingshemming) registreres. Det gjelder både de som er aktive i ordinære treningstilbud og de som er med på tilrettelagte tilbud eller idrettsskoler. Idrettslag får ofte ekstra økonomisk støtte på bakgrunn av registrerte aktive funksjonshemmede.

Tilgang til samordnet rapportering:
Styret og medlemsansvarlig kan gjennomføre samordnet rapportering. Registrert leder av klubb kan sende inn nye opplysninger til brønnøysundregistrene.
Support: Videoveiledning for samordnet rapportering finner du her.

Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling på support@idrettsforbundet.no eller på telefon 21 02 90 90. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

 

Fristen går ut: 30.04.2019