Har ditt idrettslag husket momsfristen 15. august?

175

Flere tusen idrettslag har fortsatt til gode å melde inn hvilke kostnader de har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Fristen for å søke er tirsdag 15. august.

Du har vel ikke glemt at årets viktigste dato er 15. august? Da går nemlig fristen ut for å melde inn hvilke kostnader ditt idrettslag har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

– Tusenvis av idrettslag har allerede meldt inn sine merverdiavgiftkostnader, men fortsatt er det mange som har glemt, eller som ikke har satt av ressurser til å melde disse tallene inn. Det betyr dessverre for mange at store pengebeløp, som kunne vært brukt til aktivitet, går tapt, sier Anita Pelsholen, økonomisjef i Norges idrettsforbund.

3000 idrettslag har ikke søkt
Idrettsforbundet erfarer pr dags dato at det er opptil 3000 idrettslag som ikke har registrert sine tall, og nå timeglasset er i ferd med å renne ut.

– Det er nå bare få dager igjen til å registrere sine kostnader knyttet til moms. Derfor er vår klare oppfordring at idrettslagene gjør dette innen 15. august, sier Pelsholen.

Jobben er dessuten enkel og gjøres med noen få tastetrykk.
– Det er både enkelt og raskt å skaffe de veie de tallene som vi skal ha for å kunne utbetale momskompensasjon til idrettslagene i desember, sier økonomisjefen avslutningsvis.

Er du usikker på om idrettslaget har søkt?
Logg dere inn på www.klubbadmin.no se sjekk om idrettslaget har søkt. Idrettslag som allerede har søkt skal også ha mottatt en e-post på mottatt søknad.

Registrering av momsutgifter gjøres på www.klubbadmin.no

Lurer du på hvordan du skal registrere momsutgifter?
Se på denne instruksjonsvideoen