Gule kort får konsekvenser

473

Tekst  Karl Børre Reite

Nå kan du bli utestengt og få bot dersom du pådrar deg for mange gule kort.

Fra sesongen 20/21 vil du normalt bli utestengt i 21 dager og få en bot på 1000 kroner dersom du får 8 «prikker» i løpet av en 12-måneders periode.

• Gult kort fra borddommer gir en prikk
• Gul/rødt fra borddommer gir to prikker
• Overdommergult gir to prikker
• Du kan maksimalt få to prikker i en lagkamp/individuell kamp

Ordningen starter fra 1. juli 2020.

De første 12 månedene vil alle prikker du får være gjeldende. Deretter vil 12 måneder gamle prikker strykes den første i hver måned. Dette sikrer at ordningen rammer dårlig oppførsel over tid. Oversikten vil ligge på bordtennis.no.

Det er alltid en diskusjon om hvor «lista skal ligge» for gule og røde kort. ITTF holdt nylig et webinar på temaet. Her i landet vil dommerne våre møtes i august bl.a for å diskutere dette temaet. Vi skal tillate følelser og temperament, men vi skal ivareta fair play og sportens omdømme. Ordningen vil bli evaluert etter sesongen.

Ordningen gjelder alle approberte stevner.
Alle arrangørklubber vil bli informert om hvordan dette skal rapporteres.
Der overdommer er oppnevnt av NBTF vil denne stå for rapporteringer.

Regelen finner du i faste sanksjoner se her

Lenke: Webinar om oppførsel, gule og røde kort https://youtu.be/6jCgG4xx27k