Grenseløs Idrettsdag i Sandefjord.

448

Tekst: Anders Haukedalen
Photo: Ghassan Chaer

Onsdag 1. Juni ble det arrangert Grenseløs Idrettsdag i Sandefjord med Vestfold som «nedslagsfelt». Barn og ungdom  med ulike funksjonshemninger i hele Vestfold var invitert til området rundt Sandefjord VGS for å prøve ut ulike aktiviteter som Bordtennis, El-Innebandy, håndball, fotball osv.

Bordtennis var her representert ved Frank Martiniussen fra Larvik BTK, Anders Haukedalen fra Nasjonalt Team Region Sør og Ghassan Chaer fra NBTF. Hovedsakelig sto Frank med bistand fra Anders for organisering av aktiviteten i Bugårdshallen denne dagen. Sandefjord BTK stilte med 2 bord, Larvik med barrikader og baller, samt racketer til utlån, mens Frank og Anders stilte med bordtenniskompetansen.

Barna/ungdommen kom puljevis til bordtennisen frem til kl 12, slik at alle fikk prøve seg mot både robot og erfarne spillere. Det ble samtidig informert til de interesserte om aktuelle klubber i Vestfold og hvilke tilbud som er tilgjengelige i Vestfold. Grenseløs idrettsdag i Sandefjord3

Både lærere, foreldre og støttekontakter deltok også, slik at oppfølgingen av hver enkelt ble best mulig.

Etter lunsj (kl. 12) var det litt mer fritt hvilke idrett man ville teste ut, og vi så at flere av de som tidligere hadde vært innom bordtennisen kom tilbake fordi de syntes dette var klart morsomst å drive med, helt uavhengig av hvor godt de fikk til de ulike idrettene. Enkelte kom også tilbake med mor eller far for å utfordre dem til kamp! Det var mange smil rundt bordene denne dagen og flere spurte om ikke det var en klubb i nærheten for dem.

Dette viser at det helt klart er et godt grunnlag for bordtennis i Vestfold, noe særlig Larvik BTK også har vist i det siste med en stadig økende medlemsmasse. Grenseløs idrettsdag i Sandefjord2