Gratis studietilbud: Prosjektledelse i praksis på Fagskolen Kristiania

167

Nå har du mulighet til å gjennomføre studietilbudet Prosjektledelse i praksis, helt gratis!

Målgruppe: alle som jobber i, eller har tillitsverv i en frivillig organisasjon.

Oppstart: Prosjektledelse i praksis vil bli gjennomført med full studieprogresjon (heltid) høsten 2020 med oppstart uke 33. I ukene 33 – 45 vil det bli gjennomført 1 – 2 digitale samlinger på ettermiddag og kveldstid, samt noen digitale workshops på lørdager. Innlevering av eksamen vil være i uke 51. All undervisning blir tatt opp og kan ses om igjen når du ønsker det.
Søknadsfrist: Førstemann til mølla
For mer informasjon om tilbudet og søknad: https://www.kristiania.no/studier/fagskole/prosjektledelse-i-praksis-fullfinansiert/

Utdanningens hovedfokus er todelt:
Utdanningen gir en generell kompetanse innen prosjektledelse og retter seg ikke spesifikt mot en bestemt bransje og den er derfor aktuell for personer med ulik bakgrunn og erfaring. Utdanningens praktiske karakter vil gi deg de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å lede prosjekter med ulik sammensetning og kompleksitet i små eller mellomstore virksomheter, frivillige organisasjoner og i bransjer der det å jobbe prosjektbasert er en naturlig arbeidsform.

Spørsmål? Ta kontakt med seniorrådgiver Kari Vanebo Kari.Vanebo@idrettsforbundet.no

Mvh NIF Kommunikasjon