GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

  150

  Et ekstraordinært år nærmer seg slutten. Et år vi forhåpentligvis ikke skal oppleve for mange av i fremtiden. Pandemien som herjer globalt har også satt dype spor i vår lokale hverdag, og utfordringene har stått i kø for å holde aktiviteten oppe. På et forsvarlig nivå.

  Mange spesielle situasjoner oppstod da det smalt på våren, og beslutninger måtte daglig tas på kort varsel når nye restriksjoner dukket opp. Avlysning av NM yngre i siste sekund, sluttspillet i Stiga-Ligaen led samme skjebne, full stopp for våre landslag (VM damer lag, EM yngre og PL for para), for å nevne noe.

  På den positive siden har mange benyttet en konkurransefri periode til å legge ned mye trening. OL/PL i Tokyo går etter det vi får høre etter planen (på en eller annen måte), og landslaget under ledelse av Jan, forbereder seg deretter. Også i Halmstad kjøres det på i den norske gruppen under Tickan sin ledelse. Rundt om i Norge gjør man så godt man kan med gjeldende nasjonale og lokale regler.

  Verst har nok dette gått ut over bredden vår. I lange perioder har voksne vært forhindret i å trene (og dermed også i å konkurrere), og lokalt ser vi også at det har vært problematisk for våre yngre der restriksjonene har rammet hardest. Da er det ikke lett å drive klubb og komme med gode tiltak for medlemmene. Heldigvis ser vi at flere jobber på og gjør det beste ut av situasjonen. Takk for det.

  På forbundsnivå har vi også gjennomgått noen ganske store endringer.

  -Vi har fått ny generalsekretær og ny Sports/-utviklingssjef.

  -Vi har hatt en runde på oppgavefordeling i administrasjonen som også vil fortsette ut i det nye året når alle får seg et bedre overblikk over både egen situasjon og andres.

  -Vi har gått over til ny pensjonsordning for alle ansatte (admin + landslag).

  -Vi har gjort endringer i landslagstrener-strukturen.

  I disse dager tar budsjettet for 2021 også form. Her vil vi nok kunne se litt endringer mht prioriteringer. Trener-/klubbutvikling skal settes enda høyere. Den første digitale trener-samlingen fant sted i desember, og ble godt mottatt. Det jobbes videre mot flere slike og flere digitale løsninger rettet mot trenerutvikling. Forhåpentligvis vil det snart bli lettere å møtes fysisk, men dette er utvilsomt et redskap som også kan benyttes også i fremtiden.

  Klubber og trenere er hjørnesteinene i all vår aktivitet. Uten dem har vi ikke mye igjen, noen må ta seg av spillerne våre, spesielt i disse utfordrende tidene. Men det viser seg år etter år at dette ikke er en enkel oppgave. Det å finne gode prosjekter for å få bedre og større klubber er en stor utfordring. Vi kommer til å rulle ut noen i begynnelsen av året, hvor vi også kommer til å utfordre klubbene selv til å komme med forslag til egne prosjekter.

  2021 kommer nok fortsatt til å bli et litt spesielt år, og vi må ta utfordringene litt på strak arm når de kommer. Vi må sammen evne å håndtere helt nye utfordringer vi ikke kunne forestille oss for bare et år siden. Løsningene har kanskje ikke vært optimale hele veien, og med en pandemi som fortsatt ikke slipper taket, vil det fortsatt være utfordrende. Men vi jobber uansett videre for å finne de beste løsningene, og håper også alle der ute tenker det samme. Tiden der vi igjen skal få trene og konkurrere så mye vi vil nærmer seg. Håper alle kan bruke det som motivasjon for det nye året!

  Takk til alle som har lagt ned arbeid for norsk bordtennis i  dette spesielle året – vi håper dere alle er med oss videre i det nye også. Vi trenger dere!

  GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

  Hilsen

  Christian Ibenfeldt President og Bengt Paulsen Generalsekretær
  På vegne av NBTFs styre og administrasjon