God jul og godt nytt år

102

Hei alle sammen.

Vi er nå halvveis inn i sesongen 2016/17 og er klare for julefeiring. Det er da tid for familiekos og refleksjon. Refleksjon både av private saker og av bordtennissaker. Refleksjon av arbeid du gjør som spiller, arbeid for klubb og arbeid for NBTF. Har det vært bra ?   bra nok ?   vet du hva som skal til for at det blir «bra nok ?»

Vi i styret i NBTF er svært godt fornøyd med innsatsen til våre ansatte, Bengt, Ghassan og Svenn-Erik. De står på til alle døgnets tider. De har kontakt med klubbene og spillerne våre i det daglige og må tåle mye kritikk for alt mulig. Husk også å dele med dem positive opplevelser dere har. De gjør en kjempejobb.

På trenersiden mangler vi fortsatt vår hovedtrener da Yefremov fra Hvite-Russland av familiære årsaker allikevel ikke kunne jobbe for oss. Dessverre fikk vi veldig sen beskjed om dette og det ble utsatt en stund av ham før endelig beskjed ble gitt. Det betyr at vi igjen vil se etter en slik hovedtrener nå på nyåret. Olav Haraldseid vil lede dette arbeidet. Jeg vil også få takke Bengt Paulsen for den innsats han har gjort både på kontor og i hallen for å dekke opp for manglende hovedtrener for våre seniorer. Han har tatt grep her.

Rapporter jeg får tyder på at våre landslagstrenere gjør en meget bra jobb, altså Jan Bergersen, Sindre Åteigen og Gundars Rusis. NTG fungerer nå meget bra med Jaroslaw Lovicki i spissen. Jaroslaw har også vært lagleder i mange sammenhenger for oss denne sesongen i utlandet og er meget respektert blant spillerne våre. Maciej Pietkiewicz har også vært meget viktig for oss på seniorsiden som lagleder og trener. Han har gjort meget bra jobb. Mye dyktige folk her, både til å lage godt samhold og bordtennismessig.

Takk også til dere som har stilt opp som hjelpetrenere og sparring på samlinger i regional og nasjonal regi. Dere er viktige. Uten god sparring er det vanskelig å bli bedre. Alle ønsker jo å «sparre oppover», altså med spillere bedre enn seg selv.

Vi har et apparat også ute i regionene som skal organisere 4/5.divisjon, ordne samlinger, ha kontakt med klubber og annet. Disse regionstyrene er viktige. Nærhet til klubbene er viktig. Vi i styret i NBTF diskuterer stadig hvordan vi kan «sette inn støtet» enda mer på enkeltsteder med hjelp av regionstyret og lokale støttespillere. Vi har et par saker på blokka vår vi undersøker mer på i disse dager. Rune Fredriksen, Mona Løkås, Gro Laila Bye, Svenn-Erik Nordby og Christian Ibenfeldt jobber med dette.

Vi har mange andre oppgaver som er viktige og det er ildsjeler som står på. Kan her nevne Dommerkomiteen med alle de dyktige dommerne våre som opererer både innenlands og i de store turneringene i utlandet. Ekstra stor takk til Karl Børre Reite her. Takk til Øivind Eriksen for god innsats som overdommer/TD innenlands samt turneringsleder og internasjonal ressurs på mange områder. Veldig hjelpsom for meg når jeg er tilstede på ITTF/ETTU-møter og annet. Øivind «kjenner alle». Vil også rette en takk til veterankomiteen for den viktige oppgaven med å lage samhold blant våre veteraner og at de dermed forblir i sporten vår. VM i Alicante var en suksess i så måte. Om et snaut halvår er det Helsingborg og Veteran EM som gjelder. Bra jobba Unni, Egil og alle dere andre som bidrar.

Etter nyttår blir det de siste rundene i seriespillet samt diverse Norgesmesterskap. Dette blir spennende rent sportslig. Vi starter med NM i Sverige, nemlig Eldre Junior lagklasser arrangert av Kobra i Charlottenberg. En nyvinning jeg håper klubbene støtter opp om. NM Senior i Norheimsund arrangert av Hardanger BTK blir også spennende. Blir første gang jeg er der i bordtennissammenheng. Gleder meg.

Dere som er ute i klubbene og gjør daglig jobb der gjør den aller viktigste jobben av alle. Det er dere som skaffer nye medlemmer, får eksisterende medlemmer til å trives og bli i sporten vår. Dere baker boller, dere arrangerer stevner, dere organiserer daglige treninger for alle nivåer av spillere. Dere holder kontakt med barnas foreldre. Dere sørger for at hallen er ren, toalettene er rene, lyspærene er skiftet og at hallen åpnes og lukkes. Dere bærer bord og er kreative på hvordan dere kan få mer inntekt til flere bord og eventuelt betale trenerne litt eller betale for hallreparasjoner. Dere gjør alle en kjempeinnsats. Lykke til videre med det i 2017. Alle de små arbeidsoppgavene dere gjør utgjør til sammen en kjempeviktig jobb for norsk bordtennis. Jeg oppfordrer spillere til å legge merke til disse ildsjelene som legger til rette for at dere får spilt bordtennis. Gi dem litt ros og anerkjennende nikk.

På vegne av styret i Norges Bordtennisforbund vil jeg med dette ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Erik Lindholm President Norges Bordtennisforbund