God innsats av klubbene på slutten av samordnet rapportering!

65

En god del klubber fikk foretatt nødvendig registrering innen fristen, og aktivitetstallet totalt for NBTFs medlemsklubber er 5007.

NBTF takker medlemsklubbene for at dere har gjort en god jobb med årets idrettsregistrering!

Aktivitetstall IR pr. 02.06.2017